Herpes Zoster. Het gebruik van mondwater bij wondgenezing: een beoordeling van 30 dagen

door blue®m mondhygiënist | feb 15, 2018

De wondgenezing van blaasjes ten gevolge van het Herpes zoster virus op de arm.
Het gebruik van de blue®m mondwater 3 maal daags laat een sterke verbetering zien op dag 3 en dag 6.