Gratis On-the-Go Collectie bij bestellingen vanaf €100. Zolang de voorraad strekt

Privacybeleid

5 Pillars Research BV / Bluem Europe zet zich enorm in om de privacy van gebruikers van haar website te beschermen. Lees het Privacybeleid zorgvuldig voordat je je registreert, een bestelling plaatst of op een andere manier gebruik gaat maken van onze website.

Dit privacybeleid (het “Beleid”) beschrijft hoe 5 Pillars Research BV / Bluem Europe ( “Bluem” of “wij”) uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en deelt wanneer u een bezoek of een aankoop bij ons doet via www.bluemcare.com (de “Site”). Dit beleid omvat ook alle informatie over u verzameld, via andere middelen.

Bluem gevestigd aan Enkweg 6-C in Wijhe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bluemcare.com, Enkweg 6-C Wijhe, +31 (0)85 303 11 49

Dit Beleid beschrijft:

 1. Welke persoonlijke informatie wordt verzameld door Bluem via onze Site;
 2. Hoe wij deze informatie gebruiken en met wie het wordt gedeeld;
 3. De opties die je hebt met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van deze informatie;
 4. de manier waarop wij uw gegevens controleren en beschermen (welke veiligheidsprocedures gebruiken we om het verlies of misbruik van deze informatie te beschermen).

Door de toegang tot of het gebruik van de Site, of door te klikken op de knop “accepteren” wanneer u zich aanmeldt voor de Site, gaat u akkoord met ons privacy beleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd te veranderen. Als u onze Site gebruikt, nadat we wijzigingen aanbrengen beschouwen we als aanvaarding van deze veranderingen, dus controleer het beleid regelmatig voor updates. Dit beleid is onderdeel van, en wordt beheerd en uitgevoerd door, Bluem Europe, Nederland.

 1. a) Welke persoonlijke informatie wordt verzameld door Bluem

We verzamelen informatie van u op twee manieren. Ten eerste voorziet u ons van bepaalde informatie wanneer u zich registreert voor en het gebruik van onze Site. Ten tweede verzamelen we automatisch bepaalde informatie terwijl je onze Site bezoekt. Onze Site heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

1. Informatie die u aan ons verstrekt

Wij kunnen persoonlijk identificeerbare informatie van u verzamelen wanneer u zich registreert op de Site, producten bestelt, reageert op aanbiedingen, opmerkingen of suggesties plaatste, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, interactie heeft via onze social media kanalen, content met ons deelt of ons feedback geeft. Als u niet wilt dat wij deze informatie vastleggen, dan is het beter als u deze niet aanbiedt. We verzamelen de volgende gegevens die u aan ons verstrekt:

 • Persoonlijke gegevens. Wij kunnen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres;
 • Betalingsinformatie. Wij verzamelen uw betaalinformatie wanneer u producten bestelt. We slaan geen creditcard gegevens op, deze worden via gecodeerde overdracht naar onze betaalkaart processor doorgezet.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bluemcare.com, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Site bezoekt.

Wat zijn Cookies?

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie kan bij je volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website je herkennen.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je niet elektronisch betalen, niet inloggen en kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen) niet worden bewaard.

Google Analytics

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Google kan deze gegevens ook voor eigen doeleinden gebruiken.

Social media

Op onze website staan knoppen van “Facebook, Twitter en LinkedIn”. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media verzamelen via de code van deze knoppen informatie, al voordat jij op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om jou te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van “Facebook, Twitter en LinkedIn” om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

Google AdWords conversietracking

De conversietracking van Google AdWords is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Google AdWords koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Website.

Hotjar Form Analysis & Conversion Funnels (Hotjar Ltd.)

Hotjar is een analyseservice die wordt aangeboden door Hotjar Ltd. Hotjar houdt zich aan standaard “Niet volgen”-headers (Do Not Track). Dit betekent dat uw browser het script kan vertellen geen van uw data op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. U kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt. Voor meer informatie over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen, gaat u naar http://www.allaboutcookies.org.

b. Hoe wij deze informatie gebruiken en met wie het wordt gedeeld

Bluem verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bluem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij kunnen de verzamelde informatie gebruiken voor een van de volgende doeleinden:

 • het ontwikkelen, leveren en verbeteren van onze producten en de Site;
 • uitleveren van uw bestellingen;
 • beheren van uw account en verifiëren van de identiteit van de gebruikers van de Site;
 • mogelijkheid om contact met u op te nemen over uw account;
 • het u informeren over onze producten en ons bedrijf in het algemeen;
 • als mogelijkheid om te reageren op verzoeken om ondersteuning/klantenservice;
 • voldoen aan wettelijke vereisten voor het voeren van een administratie;
 • het uitvoeren van interne evaluaties van onze Site om ons te helpen het gedrag en gebruik van onze website door bezoekers en klanten beter te begrijpen;
 • het beschermen van de veiligheid en de integriteit van onze Site;
 • naleven van rechterlijke beslissingen en juridische procedures, en om onze Gebruiksvoorwaarden en dit beleid af te dwingen
 • alle andere juridische, zakelijke of marketing doeleinden die niet in strijd zijn met de voorwaarden van dit beleid.

Wij kunnen informatie die wij verzamelen over u combineren via de Site met andere informatie over u die we uit bronnen van derden ontvangen. Bij wijze van voorbeeld en niet als beperking, kunnen we een adreswijziging of andere lijst te gebruiken om ervoor te zorgen dat onze gegevens voor uw account juist zijn.

We kunnen de persoonlijk identificeerbare informatie delen met derde partijen, zoals hieronder beschreven:

i) Dienstverleners

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden, zoals onze logistieke partner, wederverkopers en andere dienstverleners die we hebben ingehuurd om diensten te verlenen aan ons of namens ons, zoals het beheren van de website, de verwerking van betalingen, het uitvoeren van marketing of adviesdiensten, de verzending van onze marketing communicatie en met het uitvoeren van bestellingen.

ii) Third-Party Analytics Providers

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden die marketing studies en data-analyse uitvoeren. Deze derden kunnen uw gegevens combineren met de informatie van andere consumenten ten behoeve van de uitvoering van deze studies en / of analyses. Deze analytics bedrijven het gebruik van uw persoonlijke gegevens alleen ten behoeve voor diensten die zij uitvoeren voor Bluem.

iii) onze affiliates

We kunnen enkele of al uw informatie delen met onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, joint venture of andere bedrijven die onder onze controle staan. We zullen deze entiteiten verplichten te voldoen aan de voorwaarden van dit beleid met betrekking tot het gebruik van uw informatie.

iii) overdracht of in verbinding met bedrijfsoverdracht of faillissement

In geval van een fusie, overname, reorganisatie, faillissement of andere verkoop van alle of een deel van onze activa, kan gebruikersinformatie die in ons bezit is, overgedragen worden aan derden. Wij behouden ons het recht voor, in het kader van dit soort transacties, uw persoonlijke gegevens en andere informatie die we hebben verzameld van gebruikers van de Site aan derden over te dragen. Het gebruik en de ontsluiting van de gegevens zal volgens dit beleid verlopen, tenzij anders bepaald is in een faillissement, of indien anders met u is overeengekomen. Echter, op alle informatie die u aanlevert of verzameld wordt na deze vorm van overdracht, kan een nieuwe privacybeleid van toepassing zijn.

iv) reactie op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen of bescherming van onze rechten

Wij kunnen uw gegevens aan de overheid of derden overdragen, indien:

 • u ons toestemming geeft om uw informatie te delen;
 • we verplicht zijn dit te doen door de wet, of in antwoord op een dagvaarding of een gerechtelijk bevel;
 • wij geloven in onze eigen goeddunken dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om fraude tegen te gaan, of om onze eigendom of andere rechten, of die van andere gebruikers van de Site, derden, of het grote publiek te beschermen; of
 • wij van mening zijn dat u een dienst heeft misbruikt om een aanval te doen op of ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot een systeem of deel te nemen aan spam of ander gedrag dat van toepassing zijnde wetten of Bluem voorwaarden schendt.  

vi) geaggregeerde Informatie

We kunnen geaggregeerde of anoniem gemaakte informatie delen zonder beperking. Hoewel deze informatie u niet persoonlijk identificeert, in sommige gevallen derden in staat zijn om deze geaggregeerde informatie met andere gegevens die ze hebben combineren over jou, of dat ze ontvangt van andere derden, op een manier die hen in staat stelt om u persoonlijk te identificeren.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

De gegevens worden bewaard tot het moment dat u aangeeft dat de gegevens uit het systeem verwijderd moeten worden.

c) De opties die je hebt met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van deze informatie;

U kunt Bluem verzoeken om uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken of als u wenst dat Bluem uw Persoonsgegevens verwijdert, kunt u dit verzoeken aan de klantenservice van Bluem Europe BV:

Adres: Enkweg 6-C

8131 VH Wijhe

Emailadres: info@bluemcare.com

Telefoonnummer: +31 (0)85 303 11 49

Er is tevens altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven van de maillijst.

d) de manier waarop wij uw gegevens controleren en beschermen

Bluem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bluem heeft noodzakelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen ter beveiliging van Persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bluemcare.com.

Je winkelwagen is leeg.