Dehiscentie van hechtingen: een follow-up van 14 dagen

door blue®m mondhygiënist | jan 29, 2018

7 dagen nadat de patiënt orthognatische chirurgie ondergaan had, begonnen de wondranden te wijken aan de voorzijde van de bovenkaak (dehiscentie van de hechtingen) De patiënt werd geïnstrueerd om 3 maal daags gedurende 2 minuten te spoelen met de blue®m mondwater. Na wederom 7 dagen is te zien hoe het spoelen met de blue®m mondwater de wondgenezing geholpen heeft.

Your cart is empty.